Moo 4 Kaopranon,
Yangtalat Kalasin

0 4301 0310
nkwy56@gmail.com

ศึกษาดูงาน ที่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน (ปทุมมาสงเคราะห์) สพป.เลย เขต 1
กิจกรรมวันสุนทรภู่
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ปฐมนิเทศนักเรียน ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
นักศึกษา มมส.เอกสังคม ออกค่ายอาสา ที่โรงเรียน

บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก

****นายอำนาจ วิชยานุวัติ**** เลขาธิการ กพฐ

****นายชัยธวัช เนียมศิริ**** ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

*-------------------------------- * ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

*นายบุญช่วย กุญชะโมินทร์* ผอ.รร.หนองกุงราษฎร์วิทยา

โคงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป. 6

26 มีนาคม 2562

นำเสนอโรงเรียนดีประจำตำบล

17 สิงหาคม 2559

ฟ้อนงานเลี้ยงส่ง ผอ.อนันตสุข นาไชย

6 พ.ย. 2561