Moo 4 Kaopranon,
Yangtalat Kalasin

0 4301 0310
nkwy56@gmail.com

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ที่วัดวารีราษฎร์หนองกุง
ปฐมนิเทศนักเรียน ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
นักศึกษา มมส.เอกสังคม ออกค่ายอาสา ที่โรงเรียน
ร่วมงานกิจกรรมวันเด็ก ที่เทศบาลตำบลเขาพระนอน
ร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายยางตลาด 3

บุคคลสำคัญในจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรา

**นายไกรสอน กองฉลาด** ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

*ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ * ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

**นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ** นายอำเภอยางตลาด

*นายบุญช่วย กุญชะโมินทร์* ผอ.รร.หนองกุงราษฎร์วิทยา

โคงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป. 6

26 มีนาคม 2562

นำเสนอโรงเรียนดีประจำตำบล

17 สิงหาคม 2559

ฟ้อนงานเลี้ยงส่ง ผอ.อนันตสุข นาไชย

6 พ.ย. 2561