Moo 4 Kaopranon,
Yangtalat Kalasin

0 4301 0310
nkwy56@gmail.com

  ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2561

patchimกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
      โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยาได้จัดให้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ประจำปีการศึกษา  2561  เมื่อวันที่  26  มีนาคม  2562

walk ss กิจกรรมเดินรณรงค์
      กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทน  เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2562

 kayarsa นักศึกษา มมส.เอก สังคมศึกษา ออกค่ายอาสา
       คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เอกสังคมศึกษา ปีทึ่ 1 - 4   ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา ระหว่างวันที่  11 - 13  มกราคม  2562 
childkpn

ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กที่เทศบาลตำบลเขาพระนอน
       คณะครู นักเรียนโรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา ได้ไปร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่เทศบาลตำบลเขาพระนอน  และได้มีการแสดงของนักเรียนระดับอนุบาล และระดับประถม เมือวันที่ 12 มกราคม 2562

 childMSU นักศึกษาจัดกิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียน
        นักศึกษา เอกสังคม  จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับคณะครูจัดงานวันเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่  11  มกราคม  2562 
 sport ร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มยางตลาด 3
        โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา ได้นำนักกีฬา - กรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน    ซึ่งกลุ่มเครือข่ายบริหารการศึกษายางตลาด 3 ได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้น  ระหว่างวันที่  18 - 21  ธันวาคม  2561
cw scout กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
    โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  2562
scout sw กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ - เนตรนารี
    นำลูกเสือและเนตรนารี เข้าค่ายพักแรมร่วมกับกลุ่มเครือข่ายฯ ยางตลาด 3 ที่ค่ายลูกเสือโสมพมิตร อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  ระหว่างวันที่ 12 - 13   ธันวาคม 2561
 tadsanasuksa ท่องไปในโลกกว้าง...ให้สิ่งรอบข้างเป็น "ครู"
     นำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒธรรมร้อยเอ็ด และ วัดผาน้ำย้อย เมื่อวันที่ 
7  ธันวาคม  2561
 loykratong ร่วมงานประเพณี สืบสานวัฒนธรรมวันลอยกระทง
        คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมงานวันลอยกระทง ที่เทศบาลตำบลเขาพระนอน  เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2561
waikru พิธีไหว้ครู
    โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา ได้จัดให้มีกิจกรรมไหว้ครู  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2561
pratomnited กิจกรรมปฐมนิเทศ
      เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2561   ได้จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศ สำหรับนักเรียนใหม่