รวมภาพกิจกรรม  

   

รวมเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้  

ภาษาอังกฤษออนไลน์.com
รวมข้อสอบ ทุนการศึกษา บทเรียน บทเความ โครงงาน
 
   

สถิติผู้เยี่ยมชม  

489353
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
56
332
56
7759
489353

Date: 21--04--2019 time:05:59:22
   

   

   

   

แบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับดาวโหลด


เอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1.rar

หน่วยการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2.rar

หน่วยเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร 2551.rar

แบบประเมินเศรษฐกิจพอเพียง.rar

โปรแกรมแบบประเมินเศรษฐกิจพอเพียง(Excel)

ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียงระดับประถมศึกษา(Pdf)

ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียงระดับประถมศึกษา.rar

ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(Pdf)

ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.rar

 

 ใบเบิกเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ

1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223)

2. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)

แบบฟอร์มวันลาต่าง ๆ

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

2. แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

3. แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

4. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

5. แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท

6. แบบฟอร์มใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์

7. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล 

8. แบบฟอร์มใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน

9. แบบฟอร์มลาออกจากราชการ

10. แบบฟอร์มลาออกจากราชการ(doc)

11. เอกสารประกอบการลาออกจากราชการ