รวมภาพกิจกรรม  

   

รวมเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้  

ภาษาอังกฤษออนไลน์.com
รวมข้อสอบ ทุนการศึกษา บทเรียน บทเความ โครงงาน
 
   

สถิติผู้เยี่ยมชม  

489357
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
60
332
60
7759
489357

Date: 21--04--2019 time:06:10:31
   

    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

kk01

นายสมศักดิ์  ตะวงษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

พระครูปริยัติธรรมานุโยค
เจ้าอาวาสวัดวารีราษฎร์หนองกุง
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ

 

kk02

นายเดชา  พราหมณ์ลอย
ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กรรมการ

 kk05

นางคำปัน  ภูล้อมทาง
ตัวแทนองค์กรชุมชน
กรรมการ

 

 

kk06 

นางสาวรัตติกานต์  ภูกงลี
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ

 

 

kk03

นายบรรลุ  ภูฉายา
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ

  kk04

นายประวิทย์  ภูฉายา
ผู้ทรงคุณวูฒิ
กรรมการ

pongput1

นายพงศ์พุทธิ์  พุทธกาล
ผู้แทนครู
กรรมการ

1046030086-20130613-202305

นายบุญช่วย  กุญชะโมรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ

 

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา รร.หนองกุงราษฎร์วิทยา
1 นายสมศักด์ ตะวงษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2 พระครูปริยัติธรรมานุโยค (จร.ชท)
ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
3 นายเดชา พราหมณ์ลอย ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
4 นางคำปัน ภูล้อมทาง ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5 นางสาวรัตติกานต์ ภูกงลี ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
6 นายบรรลุ ภูฉายา ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7 นายประวิทย์ ภูฉายา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8 นายพงศ์พุทธิ พุทธกาล ผู้แทนครู กรรมการ
9 นายบุญช่วย กุญชะโมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ