Moo 4 Kaopranon,
Yangtalat Kalasin

0 4301 0310
nkwy56@gmail.com

ค่ายอาสาจากนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคม #ครูสังคม

        คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา ต้องขอขอบพระคุณท่านคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มากๆนะค๊ะ ที่มาสร้างค่ายดีๆที่นี่ มาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน มาสร้างสิ่งดีๆ สิ่งใหม่ๆ ให้กับเด็กๆนักเรียนได้ใช้ในการเรียนรู้    #ขอบพระคุณมากๆค่ะ #  ค่ายครูสังคมอาสา_พัฒนาโรงเรียนครั้งที่ ๙    ณ โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์   ระหว่างวันที่  ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๒