กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน

     เมื่อวันที่  7   มิถุนายน  2562  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน   ที่วัดวารีราษฎร์หนองกุง  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    โดยมีประครูปริยัติธรรมานุโยค  เจ้าอาวาสวัดวารีราษฎร์หนองกุง และพระวิทยากรอีก  2  รูป  เป็นผู้ให้การอบรม ในครั้งนี้

0001.jpg 0002.jpg 0002a.jpg

0003.jpg 0004.jpg 0005.jpg

0006.jpg 0006a.jpg 0007.jpg

0008.jpg 0009.jpg 0010.jpg

0011.jpg 0012.jpg 0013.jpg

tamma (1).jpg tamma (10).jpg tamma (11).jpg

tamma (12).jpg tamma (13).jpg tamma (14).jpg

tamma (15).jpg tamma (16).jpg tamma (17).jpg

tamma (18).jpg tamma (19).jpg tamma (2).jpg

tamma (20).jpg tamma (21).jpg tamma (22).jpg

tamma (23).jpg tamma (24).jpg tamma (25).jpg

tamma (26).jpg tamma (3).jpg tamma (4).jpg

tamma (5).jpg tamma (6).jpg tamma (7).jpg

tamma (8).jpg tamma (9).jpg