โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา ได้จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562  ในวันที่ 12  สิงหาคม  2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  โดยมีนายบุญช่วย  กุญชะโมรินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา  เป็นประธานในพิธี  และได้มีกิจกรรมต่าง ๆ  และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี

00001.jpg 00001a.jpg 00001b.jpg

0001.jpg 0001a.jpg 0002.jpg

0003.jpg 0004.jpg 0005.jpg

0006.jpg 0007.jpg 0008.jpg

0008a.jpg 0009.jpg 0010.jpg

0011.jpg 0012.jpg 0013.jpg

0014.jpg 0014a.jpg 0015.jpg

0016.jpg 0016a.jpg 0017.jpg

0018.jpg 0019.jpg 0020.jpg

0021.jpg 0022.jpg 0023.jpg

0024.jpg 0025.jpg 0026.jpg

0027.jpg 0028.jpg 0029.jpg

0030.jpg 0031.jpg 0032.jpg

0033.jpg 0034.jpg 0035.jpg

0036.jpg 0037.jpg 0038.jpg

0039.jpg 0040.jpg 0041.jpg

0042.jpg 0043.jpg 0044.jpg

0045.jpg 0046.jpg 0047.jpg

0048.jpg 0049.jpg 0050.jpg

0051.jpg 0052.jpg 0053.jpg

0054.jpg 0055.jpg 0056.jpg

0057.jpg 0058.jpg 0059.jpg

0060.jpg 0061.jpg 0062.jpg

0063(1).jpg 0063.jpg 0064 (1).jpg

0064 (10).jpg 0064 (11).jpg 0064 (12).jpg

0064 (13).jpg 0064 (14).jpg 0064 (15).jpg

0064 (2).jpg 0064 (3).jpg 0064 (4).jpg

0064 (5).jpg 0064 (6).jpg 0064 (7).jpg

0064 (8).jpg 0064 (9).jpg 0065 (1).jpg

0065 (2).jpg 0065 (3).jpg 0065 (4).jpg

0066 (1).jpg 0066 (2).jpg 0066 (3).jpg

0066 (4).jpg 0066 (5).jpg 0066 (6).jpg

0066 (7).jpg 0066 (8).jpg