รวมภาพกิจกรรม  

   

รวมเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้  

ภาษาอังกฤษออนไลน์.com
รวมข้อสอบ ทุนการศึกษา บทเรียน บทเความ โครงงาน
 
   

สถิติผู้เยี่ยมชม  

489337
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
40
332
40
7759
489337

Date: 21--04--2019 time:05:22:03
   

   

   

   

ผลการทดสอบ NT ป3 ปีการศึกษา 2560

ผลการทดสอบ NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2560

 

    ฉบับที่ 1 แบบสรุปรายงานผลการทดสอบของโรงเรียน

    ฉบับที่ 2 แบบรายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบของโรงเรียน

    ฉบับที่ 3 แบบรายงานผลการทดสอบนักเรียนจำแนกรายบุคคลในแต่ละด้าน

    ฉบับที่ 4 แบบรายงานผลการทดสอบนักเรียนจำแนกรายบุคคลในแต่ละตัวชี้วัด

    ฉบับที่ 5 แบบรายงานจำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ

    ฉบับที่ 6 แบบรายงานจำนวนนักเรียนจำแนกตามช่วงคะแนนร้อยละของผลการสอบ

    ฉบับที่ 7 แบบรายงานผลการเรียงลาดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยนักเรียน

   ฉบับที่ 8 แบบรายงานผลการทดสอบของโรงเรียนย้อนหลัง 3 ปี