รวมภาพกิจกรรม  

   

รวมเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้  

ภาษาอังกฤษออนไลน์.com
รวมข้อสอบ ทุนการศึกษา บทเรียน บทเความ โครงงาน
 
   

สถิติผู้เยี่ยมชม  

489338
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
41
332
41
7759
489338

Date: 21--04--2019 time:05:26:19
   

   

   

   

 

ผลการสอบ O-NET  ปีการศึกษา  2560 

  ฉบับที่ 1 ผลการทดสอบรายบุคคล

   ฉบับที่ 2 ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

   ฉบับที่ 3 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ

   ฉบับที่ 4 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ

   ฉบับที่ 5 ค่าสถิติแยกตามสาระ

   ฉฉบับที่ 6 ค่าสถิติแยกตามรายวิชา

 

 ผลการสอบ O-NET  ปีการศึกษา  2559 

    ฉบับที่ 1  ผลการทดสอบรายบุคคล

   ฉบับที่ 2 ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

   ฉบับที่ 3 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ

   ฉบับที่ 4 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ

   ฉบับที่ 5 ค่าสถิติแยกตามสาระ

   ฉบับที่ 6 ค่าสถิติแยกตามรายวิชา

  สรุปผล O-NETป.6 ปีการศึกษา 2559 เรียงลำดับรายศูนย์

 

ผลการสอบ O-NET  ปีการศึกษา  2558 

   ฉบับที่ 1 ผลการทดสอบรายบุคคล

   ฉบับที่ 2 ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

   ฉบับที่ 3 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ

   ฉบับที่ 4 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ

   ฉบับที่ 5 ค่าสถิติแยกตามสาระ

   ฉบับที่ 6 ค่าสถิติแยกตามรายวิชา