รวมภาพกิจกรรม  

   

รวมเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้  

ภาษาอังกฤษออนไลน์.com
รวมข้อสอบ ทุนการศึกษา บทเรียน บทเความ โครงงาน
 
   

สถิติผู้เยี่ยมชม  

489347
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
50
332
50
7759
489347

Date: 21--04--2019 time:05:35:53
   

   

   

   

 พันธกิจ (MISSION)    


1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. สร้างเสริมประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและความต้องการของท้องถิ่น
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  มีคุณภาพควบคู่กับการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน