ร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มยางตลาด 3

        โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา ได้นำนักกีฬา - กรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน    ซึ่งกลุ่มเครือข่ายบริหารการศึกษายางตลาด 3 ได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้น  ระหว่างวันที่  18 - 21  ธันวาคม  2561

0001.jpg 001.jpg 0011.jpg

0012.jpg 0013.jpg 0014.jpg

0015.jpg 001a.jpg 001b.jpg

002.jpg 002a.jpg 003.jpg

003a.jpg 003b.jpg 003c.jpg

003d.jpg 003e.jpg 003f.jpg

003g.jpg 005a.jpg 005b.jpg

006.jpg 006a.jpg 007.jpg

008.jpg 008a.jpg 008c.jpg

008d.jpg 008e.jpg 008f.jpg

008g.jpg 016.jpg 017.jpg

018.jpg 019.jpg 020.jpg

021.jpg 022.jpg 033.jpg

sport (1).jpg sport (10).jpg sport (11).jpg

sport (12).jpg sport (13).jpg sport (2).jpg

sport (3).jpg sport (4).jpg sport (5).jpg

sport (6).jpg sport (7).jpg sport (8).jpg

sport (9).jpg z065.jpg z066.jpg

z067.jpg z068.jpg