กิจกรรมวันสุนทรภู่

        เมื่อวันที่ 26  มิถนายน  2562   โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยาได้จัดให้มีกิจกรรมวันสุนทรภู่  ได้จัดให้มีการแข่งขันการตอบปัญหา  การคัดลายมือ  การวาดภาพ  และมีการแสดงละครของนักเรียนชั้นต่าง ๆ  นักเรียนได้รับความสนุกสนานและได้รับของรางวัล หลายอย่าง

0001.jpg 0002.jpg 0003.jpg

0004.jpg 0005.jpg 0006.jpg

0007 (1).jpg 0007 (10).jpg 0007 (11).jpg

0007 (12).jpg 0007 (13).jpg 0007 (14).jpg

0007 (15).jpg 0007 (16).jpg 0007 (17).jpg

0007 (18).jpg 0007 (19).jpg 0007 (2).jpg

0007 (20).jpg 0007 (21).jpg 0007 (22).jpg

0007 (23).jpg 0007 (24).jpg 0007 (25).jpg

0007 (26).jpg 0007 (27).jpg 0007 (28).jpg

0007 (29).jpg 0007 (3).jpg 0007 (30).jpg

0007 (31).jpg 0007 (32).jpg 0007 (33).jpg

0007 (34).jpg 0007 (35).jpg 0007 (36).jpg

0007 (37).jpg 0007 (38).jpg 0007 (39).jpg

0007 (4).jpg 0007 (40).jpg 0007 (41).jpg

0007 (42).jpg 0007 (43).jpg 0007 (44).jpg

0007 (45).jpg 0007 (46).jpg 0007 (47).jpg

0007 (48).jpg 0007 (49).jpg 0007 (5).jpg

0007 (50).jpg 0007 (51).jpg 0007 (52).jpg

0007 (53).jpg 0007 (54).jpg 0007 (55).jpg

0007 (56).jpg 0007 (57).jpg 0007 (58).jpg

0007 (59).jpg 0007 (6).jpg 0007 (60).jpg

0007 (61).jpg 0007 (62).jpg 0007 (63).jpg

0007 (64).jpg 0007 (65).jpg 0007 (66).jpg

0007 (67).jpg 0007 (68).jpg 0007 (69).jpg

0007 (7).jpg 0007 (70).jpg 0007 (71).jpg

0007 (72).jpg 0007 (73).jpg 0007 (74).jpg

0007 (75).jpg 0007 (76).jpg 0007 (77).jpg

0007 (78).jpg 0007 (8).jpg 0007 (9).jpg