พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

 เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2562   โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู ขึ้น เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับนักเรียนทุกคน

ความภูมิใจมิได้อยู่ในพานไหว้ครู
แต่อยู่ในวันที่รู้ว่าศิษย์นั้นไปได้ดี
เรือจ้างลำแกร่ง ยังพายสุดแรงที่มี
พ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้
ยังพิมพ์คนดีสุดแรงทุกวัน
ทุกคนคือศิษย์ ตลอดชีวิตของครู
ถ้อยคำชื่นชมเชิดชู ไม่ต้องให้ครูก็ได้
รู้ถูกรู้ผิด มีชีวิตที่สดใส
สื่งนั้นที่ครูฝันใฝ่ เพื่อเป็นแรงใจให้ครู

 

0001.jpg 0002.jpg 0003.jpg

0004.jpg 0005.jpg 0006.jpg

0007.jpg 0008 (1).jpg 0008 (10).jpg

0008 (11).jpg 0008 (12).jpg 0008 (13).jpg

0008 (14).jpg 0008 (15).jpg 0008 (16).jpg

0008 (17).jpg 0008 (18).jpg 0008 (19).jpg

0008 (2).jpg 0008 (21).jpg 0008 (22).jpg

0008 (23).jpg 0008 (24).jpg 0008 (25).jpg

0008 (26).jpg 0008 (27).jpg 0008 (28).jpg

0008 (29).jpg 0008 (3).jpg 0008 (30).jpg

0008 (31).jpg 0008 (32).jpg 0008 (33).jpg

0008 (34).jpg 0008 (35).jpg 0008 (36).jpg

0008 (37).jpg 0008 (38).jpg 0008 (39).jpg

0008 (4).jpg 0008 (40).jpg 0008 (41).jpg

0008 (42).jpg 0008 (43).jpg 0008 (44).jpg

0008 (45).jpg 0008 (46).jpg 0008 (47).jpg

0008 (48).jpg 0008 (49).jpg 0008 (5).jpg

0008 (50).jpg 0008 (51).jpg 0008 (52).jpg

0008 (53).jpg 0008 (54).jpg 0008 (55).jpg

0008 (56).jpg 0008 (57).jpg 0008 (58).jpg

0008 (59).jpg 0008 (6).jpg 0008 (60).jpg

0008 (61).jpg 0008 (62).jpg 0008 (63).jpg

0008 (64).jpg 0008 (65).jpg 0008 (66).jpg

0008 (67).jpg 0008 (7).jpg 0008 (8).jpg

0008 (9).jpg