เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 2562

           เมื่อวันที่  26  มิถุนายน   พ.ศ.  2562   โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา โดยนายบุญช่วย  กุญชะโมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนักเรียน ร่วมกับ เทศบาลตำบลเขาพระนอน ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 

 

0001.jpg 0002.jpg 0003.jpg

0004.jpg 0005.jpg 0006.jpg

0007.jpg 0008.jpg 0009.jpg

0010.jpg 0011.jpg 0013.jpg

0014.jpg 0015.jpg 0016.jpg

0017.jpg 0018.jpg 0019.jpg

0020.jpg 0021.jpg 0022.jpg

0023.jpg 0024.jpg 0025.jpg

0026 (1).jpg 0026 (10).jpg 0026 (11).jpg

0026 (12).jpg 0026 (13).jpg 0026 (14).jpg

0026 (15).jpg 0026 (16).jpg 0026 (17).jpg

0026 (18).jpg 0026 (19).jpg 0026 (2).jpg

0026 (20).jpg 0026 (21).jpg 0026 (22).jpg

0026 (23).jpg 0026 (24).jpg 0026 (25).jpg

0026 (26).jpg 0026 (27).jpg 0026 (28).jpg

0026 (29).jpg 0026 (3).jpg 0026 (30).jpg

0026 (31).jpg 0026 (32).jpg 0026 (33).jpg

0026 (34).jpg 0026 (35).jpg 0026 (36).jpg

0026 (37).jpg 0026 (38).jpg 0026 (39).jpg

0026 (4).jpg 0026 (40).jpg 0026 (41).jpg

0026 (42).jpg 0026 (43).jpg 0026 (44).jpg

0026 (45).jpg 0026 (5).jpg 0026 (6).jpg

0026 (7).jpg 0026 (8).jpg 0026 (9).jpg

0026.jpg