Moo 4 Kaopranon,
Yangtalat Kalasin

0 4301 0310
nkwy56@gmail.com

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2562    คณะครู นักเรียน โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา ได้ไปทำบุญที่วัดวารีราษฎร์หนองกุง  เนื่องในวัน วิสาขบูชา  ประจำปีการศึกษา  2562   และได้ร่วมบริจาคปัจจัยสร้างพระนอนจำลอง  ทุกคนต่างอิ่มบุญถ้วนหน้า